• Тел.: +359 (0)2 9559 233
 • Email: office@unior.bg
 • 1373 София, ул. ″Суходолска″ 195

Категория : Модулни работни маси 2017

990MA11

Модулна работна маса – модул А11 – 990MA11

 • Описание
 • Броя: 34 елемента

 • Технически данни
 • Код Артикул Pазмери / Броя
  625761 990MA11 / 34
  990WD6 663 x 650 x 870 / 1
  990ND6 475 x 650 x 870 / 1
  990TW 2500 x 750 x 40 / 1
  990SL 32 x 45 x 1155 / 1
  990SR 32 x 45 x 1155 / 1
  990HPC 1498 x 130 x 55 / 1
  990B 1436 x 509 / 1
  990SHELF 1500 / 1
  990HPB 1500 / 1
  PB.990HPB 155 x 235 x 125 / 3
  990HL 1499 / 1
  990LIGHT 1200 / 1
  997.1 50 / 20

   Цена с ДДС: 3052.37 лв.