• Тел.: +359 (0)2 9559 233
  • Email: office@unior.bg
  • 1618 София, България, п.к. 168, ул. Суходолска, 195

Категория : Инструменти UNIOR

606CS5NI

Комплект плоски отвертки NI – 5 бр. и 7 бр.

Артикул: 606CS5NI

Шифър: 609281

Размер: 605 NI (3,0×80; 4,0×100; 5,5×125; 6,5×150; 8,0×175)

Цена: 12.67 лв.


Артикул: 606CS7NI

Шифър: 609282

Размер: 605 NI (3,0×80; 3,5×100; 4,0×100; 5,5×125; 6,5×150; 8,0×175; 10,0×200)

Цена: 19.75 лв.

606B7CR

Комплект плоски отвертки CR – 7 бр.

Артикул: 606B7CR

Шифър: 609268

Размер: 605 CR (2,5×60; 2,5×75; 3,0×80; 4,0×100; 5,5×100; 5,5×125; 6,5×150)

Цена: 17.99 лв.

– 6opza lopotodp ,
Tostxs’9’9ztlrs’s’ootx9’9 ’00txO’0’i8 )(0’t’sl’x0g9’xzs “(,)
D 909
605 BI

Отвертка плоска

Артикул: 605 BI

Шифър

Размер

Цена в лева

608575 3,5×125 мм 3.43
608579 5,5×150 мм 4.56
608581 6,5×200 мм 6.61