• Тел.: +359 (0)2 9559 233
  • Email: office@unior.bg
  • 1618 София, България, п.к. 168, ул. Суходолска, 195

Категория : Инструменти UNIOR

930

Комплект инструменти 137 части в кутия 912/5

Артикул: 932

Шифър: 601994

110/1 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17,
18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32
125/2 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22
180/1 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17,
18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32
238.1/1FBI 3/8″
186.4/2 21
188/2 6p 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
188.1/1ABI 1/4″
188.2/2BI 1/4″
188.4/2 50, 150
188.3/2 1/4″
190.1/1ABI 1/2″
190.2/1BI 1/2″
190.4/1 1/2″ x 125, 1/2″ x 250
190.3/1 1/2″
190.6/2 1/2″
190/1 6p 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 27, 30, 32
200/2 11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15 x 16, 19 x 22
205/2 60 x 140
212/2 24
220/3 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19
238.4/1 45, 75
300/5 400
405/1BI 180
425/4A 240
430/3 175
431/2 325
445/1BI 240
455/1BI 160
472/1BI 140
476/1BI 140
572R/7PR 280
605TBI 0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125,
1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175, 1.6 x 10 x 200
615TBI PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150, PH 4 x 200
626TBI PH 2 x 25
627TBI 0.8 x 4.0 x 25
631 6 – 12
640/6 2, 3, 4, 5
642/6 5
660/6 150, 200
670/6 150
812 300, 500

Цена: 2001.96 лв.

606CS5NI

Комплект плоски отвертки NI – 5 бр. и 7 бр.

Артикул: 606CS5NI

Шифър: 609281

Размер: 605 NI (3,0×80; 4,0×100; 5,5×125; 6,5×150; 8,0×175)

Цена: 12.67 лв.


Артикул: 606CS7NI

Шифър: 609282

Размер: 605 NI (3,0×80; 3,5×100; 4,0×100; 5,5×125; 6,5×150; 8,0×175; 10,0×200)

Цена: 19.75 лв.

606B7CR

Комплект плоски отвертки CR – 7 бр.

Артикул: 606B7CR

Шифър: 609268

Размер: 605 CR (2,5×60; 2,5×75; 3,0×80; 4,0×100; 5,5×100; 5,5×125; 6,5×150)

Цена: 17.99 лв.

– 6opza lopotodp ,
Tostxs’9’9ztlrs’s’ootx9’9 ’00txO’0’i8 )(0’t’sl’x0g9’xzs “(,)
D 909
605 BI

Отвертка плоска

Артикул: 605 BI

Шифър

Размер

Цена в лева

608575 3,5×125 мм 3.43
608579 5,5×150 мм 4.56
608581 6,5×200 мм 6.61