• Тел.: +359 (0)2 9559 233
  • Email: office@unior.bg
  • 1618 София, България, п.к. 168, ул. Суходолска, 195

Категория : Инструменти UNIOR

629_BI

Отвертка глуха

Артикул: 629 BI

Шифър

Размер

Цена в лева

608631 8 мм 9.78
608633 10 мм 10.14