• Тел.: +359 (0)2 9559 233
  • Email: office@unior.bg
  • 1618 София, България, п.к. 168, ул. Суходолска, 195

Категория : Инструменти UNIOR

130

Гаечен лула ключ 130/2

Артикул: 130/2

Шифър

Размер

Цена:

612447 8 мм 4.96
612450 13 мм 6.88
612453 16 мм 8.08
612454 17 мм 8.66
612455 19 мм 9.86
612456 22 мм 12.13
612457 24 мм 14.13
612459 30 мм 22.18
130

Гаечен лула ключ

Артикул: 130/1

Шифър

Размер

Цена в лева

610047 6 mm 4.90
610058 17 mm 8.89
610060 19 mm 10.57
610065 24 mm 14.18
610070 30 mm 21.34
610071 32 mm 23.58
606CS5NI

Комплект плоски отвертки NI – 5 бр. и 7 бр.

Артикул: 606CS5NI

Шифър: 609281

Размер: 605 NI (3,0×80; 4,0×100; 5,5×125; 6,5×150; 8,0×175)

Цена: 12.67 лв.


Артикул: 606CS7NI

Шифър: 609282

Размер: 605 NI (3,0×80; 3,5×100; 4,0×100; 5,5×125; 6,5×150; 8,0×175; 10,0×200)

Цена: 19.75 лв.

606B7CR

Комплект плоски отвертки CR – 7 бр.

Артикул: 606B7CR

Шифър: 609268

Размер: 605 CR (2,5×60; 2,5×75; 3,0×80; 4,0×100; 5,5×100; 5,5×125; 6,5×150)

Цена: 17.99 лв.

– 6opza lopotodp ,
Tostxs’9’9ztlrs’s’ootx9’9 ’00txO’0’i8 )(0’t’sl’x0g9’xzs “(,)
D 909