• Тел.: +359 (0)2 9559 233
  • Email: office@unior.bg
  • 1373 София, ул. ″Суходолска″ 195

Категория : Трансформаторни MIG/MAG заваръчни апарати

varmig271_Supermig

Апарат за MIG/MAG заваряване – VARMIG 271 Supermig

Апарат за MIG/MAG заваряване – VARMIG 271 Supermig

Захранващо напрежение 3~400 V / 50 Hz
Предпазител бавен 16 A
Заваръчен ток 15 – 250 A
Заваръчно напрежение 14,8 – 26,5 V
Работен цикъл
35% 250 A
100% 130 A
Заваръчна тел Ø 0,6 – 1,2 mm
Тегло 76,0 kg
Размери (ДxШxВ) 850x540x780 mm
Шифър 603235
Тип горелка PAG 250/4 -K3B
Шифър горелка 602756
varmig331_Supermig

Апарат за MIG/MAG заваряване – VARMIG 331 Supermig

Апарат за MIG/MAG заваряване – VARMIG 331 Supermig

Захранващо напрежение 3~400 V / 50 Hz
Предпазител бавен 20 A
Заваръчен ток 15 – 300 A
Заваръчно напрежение 14,8 – 31,5 V
Работен цикъл
35% 300 A
100% 180 A
Заваръчна тел Ø 0,6 – 1,2 mm
Тегло 88,0 kg
Размери (ДxШxВ) 850x540x780 mm
Шифър 603236
Тип горелка PAG 250/4 -K3B
Шифър горелка 602756
Varmig251_synergy

Апарат за MIG/MAG заваряване – VARMIG 251 Synergy

Апарат за MIG/MAG заваряване – VARMIG 251 Synergy

Захранващо напрежение 3~400 V / 50 Hz
Предпазител бавен 16 A
Заваръчен ток 15 – 250 A
Заваръчно напрежение 14,8 – 26,5 V
Работен цикъл
35% 250 A
100% 150 A
Заваръчна тел Ø 0,8 – 1,2 mm
Тегло 80,0 kg
Размери (ДxШxВ) 880x410x720 mm
Шифър 603237
Тип горелка PAG 250/4 -K3B
Шифър горелка 602756
Varmig301_synergy

Апарат за MIG/MAG заваряване – VARMIG 301 Synergy

Апарат за MIG/MAG заваряване – VARMIG 301 Synergy

Захранващо напрежение 3~400 V / 50 Hz
Предпазител бавен 16 A
Заваръчен ток 15 – 300 A
Заваръчно напрежение 14,8 – 29,0 V
Работен цикъл
60% 300 A
100% 230 A
Заваръчна тел Ø 0,8 – 1,2 mm
Тегло 93,0 kg
Размери (ДxШxВ) 880x410x720 mm
Шифър 603238
Тип горелка PAG 250/4 -K3B
Шифър горелка 602756
Varmig401K_synergy

Апарат за MIG/MAG заваряване – VARMIG 401K Synergy

Апарат за MIG/MAG заваряване – VARMIG 401K Synergy

Захранващо напрежение 3~400 V / 50 Hz
Предпазител бавен 20 A
Заваръчен ток 30 – 380 A
Заваръчно напрежение 15,0 – 33,0 V
Работен цикъл 40% 380 A
60% 320 A
100% 250 A
Заваръчна тел Ø 0,8 – 1,2 mm
Тегло 105,0 kg
Размери (ДxШxВ) 880x410x720 mm
Шифър 602497
Тип горелка PAG 400/4 -K4B
Шифър горелка 602798
Varmig451K_synergy

Апарат за MIG/MAG заваряване – VARMIG 451K Synergy

Апарат за MIG/MAG заваряване – VARMIG 451K Synergy

Захранващо напрежение 3~400 V / 50 Hz
Предпазител бавен 20 A
Заваръчен ток 30 – 450 A
Заваръчно напрежение 15,5 – 36,5 V
Работен цикъл 40% 450 A
60% 400 A
100% 310 A
Заваръчна тел Ø 0,8 – 1,2 (1,6) mm
Тегло 180,0 kg
Размери (ДxШxВ) 1050x750x1480 mm
Шифър 603240
Тип горелка PAG 500/3N-4M
Шифър горелка 603114
Varmig401DG

Апарат за MIG/MAG заваряване – VARMIG 401 DW Synergy

Апарат за MIG/MAG заваряване – VARMIG 401 DW Synergy

Захранващо напрежение 3~400 V / 50 Hz
Предпазител бавен 25 A
Заваръчен ток 30 – 380 A
Заваръчно напрежение 15,0 – 33,0 V
Работен цикъл 40% 380 A
60% 320 A
100% 250 A
Заваръчна тел Ø 0,8 – 1,2 mm
Тегло 150,0 kg
Размери (ДxШxВ) 1050x650x1400 mm
Шифър 600747
Тип горелка PAG 500/3N-4M
Шифър горелка 603114
Varmig401DG

Апарат за MIG/MAG заваряване – VARMIG 401 DG Synergy

Апарат за MIG/MAG заваряване – VARMIG 401 DG Synergy

Захранващо напрежение 3~400 V / 50 Hz
Предпазител бавен 25 A
Заваръчен ток 30 – 380 A
Заваръчно напрежение 15,0 – 33,0 V
Работен цикъл 40% 380 A
60% 320 A
100% 250 A
Заваръчна тел Ø 0,8 – 1,2 mm
Тегло 150,0 kg
Размери (ДxШxВ) 1050x650x1400 mm
Шифър 600747
Тип горелка PAG 500/3N-4M
Шифър горелка 603114
Varmig451D44

Апарат за MIG/MAG заваряване – VARMIG 451 D44 Synergy

Апарат за MIG/MAG заваряване – VARMIG 451 D44 Synergy

Захранващо напрежение 3~400 V / 50 Hz
Предпазител бавен 50 A
Заваръчен ток 40 – 450 A
Заваръчно напрежение 16,0 – 36,5 V
Работен цикъл 40% 450 A
60% 400 A
100% 310 A
Заваръчна тел Ø 0,8 – 1,6 mm
Тегло 192,0 kg
Размери (ДxШxВ) 1050x750x1480 mm
Шифър 600159
Тип горелка PAG 600/3N
Шифър горелка 602851
Varmig600DD44

Апарат за MIG/MAG заваряване – VARMIG 600 D44 Synergy

Апарат за MIG/MAG заваряване – VARMIG 600 D44 Synergy

Захранващо напрежение 3~400 V / 50 Hz
Предпазител бавен 35 A
Заваръчен ток 60 – 600 A
Заваръчно напрежение 17,0 – 44,0 V
Работен цикъл 60% 600 A
100% 460 A
Заваръчна тел Ø 0,8 – 1,6 mm
Тегло 210,0 kg
Размери (ДxШxВ) 1050x750x1480 mm
Шифър 600749
Тип горелка PAG 600/3N
Шифър горелка 602851