• Тел.: +359 (0)2 9559 233
  • Email: office@unior.bg
  • 1309 София, ж.к. Илинден, ул. Атанас Хранов, бл. 71

Категория : TIG апарати AC/DC

vartig3500_ac_dc

Апарат за TIG AC/DC заваряване – VARTIG 3500 AC/DC digit

Апарат за TIG AC/DC заваряване – VARTIG 3500 AC/DC digit

Свързване 3 ~ 400V / 5O Hz
Предпазител, бавнодействащ 20 A
Диапазон на заваръчния ток WIG DC 4- 300 A
WIG AC 10 – 300 A
WIG AC/DC 10 – 250 A
MMA 10 – 250 A
Продължителност на вкл.  ВИГ AC/DC 40% 300 A
60% 245 A
100% 190 A
Напрежение при заваряване (DC) MMA 21,0 – 30,5 V
WIG 10,2 – 22,0 V
Диаметър на електродите 1,5 – 5,0 mm
Обща маса 43 kg
Размери – дължина х ширина х  височина (mm) 640x250x544
Шифър 600351
vartig2205

Апарат за TIG AC/DC заваряване – VARTIG 2205 AC/DC

Апарат за TIG AC/DC заваряване – VARTIG 2205 AC/DC

Свързване 1 ~ 230V / 5O Hz
Предпазител, бавнодействащ 35 AT
Диапазон на заваръчния ток WIG DC 54- 190 A
WIG AC 4 – 220 A
MMA 4 – 190 A
Продължителност на вкл.  ВИГ AC/DC 35% 220 A
60% 165 A
100% 145 A
Напрежение при заваряване (DC) MMA 20,2 – 28 V
WIG 10,2 – 18,8 V
Диаметър на електродите 1,5 – 5,0 mm
Обща маса 18,8 kg
Размери – дължина х ширина х  височина (mm) 500x190x400
Шифър 602112
vartig2005

Апарат за TIG AC/DC заваряване – VARTIG 2005 AC/DC

Апарат за TIG AC/DC заваряване – VARTIG 2005 AC/DC

Свързване 1 ~ 230V / 5O Hz
Макс. номинална мощност 5,8 kVA
Предпазител, бавнодействащ 20 AT
Напрежение при празен ход 65 V
Диапазон на заваръчния ток WIG DC 5 – 170 A
WIG AC 5 – 200 A
MMA 5 – 170 A
Продължителност на вкл.  ВИГ AC/DC 40% 200 / 170 A
60% 160 / 140 A
100% 130 / 110 A
Напрежение при заваряване (DC) MMA 20 – 26,8 V
WIG 10 – 16,8 V
Регулиране на заваръчния ток плавно
Диаметър на електродите 1,5 – 4,0 mm
Механична защита IP 23
Охлаждане на източника вентилатор
Обща маса 18 kg
Размери – дължина х ширина х  височина (mm) 440x222x480
Шифър 699222