• Тел.: +359 (0)2 9559 233
 • Email: office@unior.bg
 • 1309 София, ж.к. Илинден, ул. Атанас Хранов, бл. 71

Категория : Дизелови отоплители

B 70 WILMS

Дизелов отоплител с директно горене – В 70

 • Описание
 • Дизелов отоплител с открит пламък , за размразяване на материали, превозни средства,тръби и др. Подходящ за допълнително отопление на складове и обори с достатъчно добра вентилация. Не могат да се ползват в оранжерии или да бъдат оборудвани с тръби за отвеждане на изгорелите газове.

  Термостат : стандартен

  Захранващо напрежение: 220V / 50Hz

 • Технически данни
 • Код за поръчка Тип Топлинна мощност Дебит на въздуха Консумация Резервоар Тегло
  1021070  B 70 20,5 kW – 17.700 kcal/h 410 m3/h 1,58 kg/h 19 l 13 kg

   B 125 WILMS

   Дизелов отоплител с директно горене – В 125

  • Описание
  • Дизелов отоплител с открит пламък , за размразяване на материали, превозни средства,тръби и др. Подходящ за допълнително отопление на складове и обори с достатъчно добра вентилация.  Не могат да се ползват в оранжерии или да бъдат оборудвани с тръби за отвеждане на изгорелите газове.

   Термостат : стандартен

   Захранващо напрежение: 220V / 50Hz

  • Технически данни
  • Код за поръчка Тип Топлинна мощност Дебит на въздуха Консумация Резервоар Тегло
   1021125 B 125 40 kW – 34.400 kcal/h 920 m3/h 3 kg/h 38 l 24 kg